Skip Navigation LinksHome > Gastopstellers > Barbara Morgan: Seksualiteit in Opstellingen, nov 2018
De Open Cirkel De Open Cirkel De Open Cirkel

Barbara Morgan :

Seksualiteit en opstellingenwerk

Barbara Morgan
Barbara Morgan is Gestalt-therapeut en werkt sinds 1997 met opstellingen.
Ze werd onder andere opgeleid door Bert Hellinger en Hunter Beaumont toen die voor het eerst naar Engeland kwamen.Ze is een opstelster van het eerste uur, zij geeft al jaren opleiding en supervisie in de UK, Ierland, Roemenië…
Sinds 2004 is ze eindredacteur en uitgever van het internationale tijdschrift ‘The knowing field’ dat zich verdiept in de laatste ontwikkelingen in het werk wereldwijd. Zij schreef het boekje 'Coming Home: A First step into the world of Family Constellations' en is bezig met een volgend boek over moederschap.
In vergelijking met vorige generaties is er een grotere acceptatie van seksualiteit, zoals seksualiteit op jonge leeftijd, buitenhuwelijkse relaties, seksuele geaardheid. De schaamte over ongewenste zwangerschap, onwettige kinderen, abortus enz.. is vrijwel verdwenen.
De klemtoon nu is verschoven naar grensoverschrijdend gedrag, transgenderproblematiek, seksueel overdraagbare ziektes.. Over seksuele beleving of over seksuele moeilijkheden praten blijft ongemakkelijk, enerzijds omdat het hoort tot de intieme privésfeer van partners, anderzijds omdat er nog steeds verlegenheid, kwetsbaarheid, schaamte is.
Seksualiteit blijft een ‘heet’ hangijzer dat vragen oproept:
  • Waarom wordt dit thema weinig benaderd in opstellingen?
  • Wat is het effect van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen op onze seksualiteitsbeleving?
  • Heeft het huidig liberalisme in de westerse wereld onze seksuele relaties bevorderd of gehinderd?
  • Hebben we daardoor grotere verwachtingen van onszelf, de ander, onze seksuele relatie(s)?
  • Wat is de culturele en systemische invloed op onze seksualiteit?
  • Hoe kunnen we in langdurige partnerrelaties passie en erotiek beleven naast liefde, vertrouwen en veiligheid?
  • Heeft dit iets te maken met onze relatie met onze ouders en wat is de invloed van hun voorbeeld?
Tijdens deze tweedaagse zullen we dieper ingaan op deze thema’s en onze eigen seksualiteit onderzoeken met behulp van oefeningen, mini-opstellingen en opstellingen vanuit persoonlijke vragen.
We hopen dat we samen een veilige cirkel kunnen creëren voor dit werk en dat er voldoende mannen zullen deelnemen om dit thema te kunnen onderzoeken.
Deze workshop is een nascholing voor opstellers en staat ook open voor iedereen die geïnteresseerd is. De voertaal is Engels met vertaling naar en uit het Nederlands.
Plaats CambiArte, Bierbeek (dicht bij Leuven)  - route
Data en werktijden Zaterdag 3 en zondag 4 november 2018.
10u00 tot 18u00
Organisatie en inlichtingen Louis Hillebrand Louis@DeOpenCirkel.be +32 494 419 661
Fawzia Hanssens Fawzia@DeOpenCirkel.be +32 16 64.98.08
Kosten en voorwaarden Workshop: 260 €.
Als je je partner meebrengt: 450 € voor twee
Lunch, koffie en thee inbegrepen.
Voorschot 100 € per persoon bij inschrijving (tevens annuleringsvergoeding)
Inschrijving is pas geldig na ontvangst van het voorschot
Maximum 30 deelnemers.
U kunt uw inschrijving annuleren tot uiterlijk 6 oktober 2018, het inschrijfgeld wordt terugbetaald uitgezonderd de annuleringskosten van 50 €
Bij annulering na 6 oktober dient het volledige bedrag betaald te worden tenzij er, in overleg met vzw De Open Cirkel, een vervangende deelnemer gevonden wordt.
De online-inschrijving is gesloten,
voor informatie, neem contact met ons op.