Skip Navigation LinksHome > Blog

Blogs van De Open Cirkel

"Erkennen wat is"

“Erkennen wat is”. Een sleutelbegrip in opstellingenwerk. Het is belangrijk om te zien wat er gebeurt en wat er gebeurd is. Zowel de feiten, de feiten die je kent zonder de volledige impact ervan te beseffen, als de feiten die verborgen of verdrongen werden of gewoon ondergesneeuwd geraakt zijn in de nevelen van het verleden. Maar even belangrijk is hoe de betrokkenen dat ervaren hebben, hoe ze het beleefd en soms overleefd hebben. Welke kwetsuren heeft dat nagelaten, waarop hebben ze gesteund om zich daarin staande te houden en verder te kunnen. Welke automatismen hebben mensen daarin ontwikkeld, welke overtuigingen, welke manieren van zelfbescherming. En hoe dat gewoontes geworden zijn, echte automatismen.
Zo zal de ene persoon misschien zijn empathische gevoelsknop afgezet hebben omdat situaties tè pijnlijk waren, en denkt die persoon er in het heden niet aan die knop weer ‘aan’ te zetten.. Of iemand anders heeft de gewoonte ontwikkeld om zich bang en verdrietig terug te trekken en te zwijgen, of om vanop een afstand te observeren wat gebeurt, alsof hij er zelf niets mee te maken heeft.. Of net omgekeerd, misschien heb je een bemiddelaar in jou die automatisch overal de harmonie wil proberen te ‘repareren’, of misschien spring je al op de barricades zo gauw je ook maar denkt dat een behoefte van jou mogelijk onvervuld zal blijven..
In onze manier van werken is ook dit een belangrijk aspect van opstellingenwerk : oefenen met uitdrukken van wat in ons leeft, vanuit onszelf. Wat raakt me, wat triggert me, hoe voel ik me dan, hoe ben ik dan geneigd automatisch te reageren en wat is mijn onderliggende behoefte of intentie ? Als ieder dit kan uitdrukken in een sfeer van niet oordelen, noch over zichzelf noch over de anderen, in een sfeer van mildheid en proberen elkaar te begrijpen, dan worden andere mogelijkheden zichtbaar, andere keuzes… Dan kan het een stapje worden naar anders omgaan met de trigger…
Moeilijk voor ons als kwetsbare mensen, en zo zinvol als opstellingen daartoe kunnen bijdragen, zeker in deze tijden van polarisatie…
Door Fawzia op 06-mrt-2022

1 reactie gegeven

Nathalie Boone op 03 sep 2023 12:22

Geef een reactie:

 

(Wordt niet gepubliceerd.)